ROZBOR SLOVNÍCH DRUHU

Člen

13.07.2008 20:57
  Člen v italštině                   Na rozdíl od češtiny existuje v italštině člen – určitý, neurčitý,...

Podstatné jméno

13.07.2008 21:00
  Rod podstatných jmen                   Na rozdíl od češtiny neexistují v italštině podstatná jména rodu...

Přídavnjé jméno

13.07.2008 21:20
  Podle zakončení můžeme rozdělit italská přídavná jména na dvojvýchodná (mají dva tvary – pro mužský a ženský rod) a jednovýchodná (jeden tvar pro oba rody)....

Zájmeno

13.07.2008 21:22
  Osobní zájmena   Zájmena podmětová předmětová přízvučná ...

Číslovky

13.07.2008 21:35
  Číslovky...

Slovesa

13.07.2008 21:42

Příslovce

13.07.2008 21:42
                  Je to neměnný slovní druh, kterým se vyjadřují různé bližší okolnosti dějů a předmětů. Většina...

Předložky

13.07.2008 21:43
  PŘEDLOŽKY                   Dělí se na ty, které mohou podle kontextu ve větě vyjadřovat různé vztahy (a, con,...

Spojky

13.07.2008 21:43
  Podle tvaru rozlišujeme spojky jednoduché ,složené a spojkové výrazy.   Spojky jednoduché – e, ne, o, ma, come, pero, che, se, quando, mentre   Spojky složené –  affinche,...

Citoslovce

13.07.2008 21:44
  Citoslovce vlastní   1.       ah!, eh! , ih!,oh!, uh!; ahi!, ehi!, ohi!, uhi!,...