Přídavnjé jméno

13.07.2008 21:20

 

Podle zakončení můžeme rozdělit italská přídavná jména na dvojvýchodná (mají dva tvary – pro mužský a ženský rod) a jednovýchodná (jeden tvar pro oba rody).

 

                un ragazzo biondo                             un ragazzo elegante

                una ragazza bionda                          una ragazza elegante

 

                Stejně jako v češtině se přídavné jméno shoduje se svým podstatným jménem v rodě a čísle:

                La lingua italiana e bella.                               Italský jazyk je krásný.

 

                Na rozdíl od češtiny stojí v italštině většinou za podstatným jménem:

                vino rosso                                            červené víno

               

                Pouze několik přídavných jmen (bello, buono, grande, santo aj.) se častěji dává před podstatné jméno, např.:

                un buon amico                                    dobrý přítel

                una bella ragazza                              hezká dívka

                una grande sete                                  velká žízeň

                Santa Lucia                                         svatá Lucie

 

 

Přídavné jméno buono

 

                V postavení před podstatným jménem se chová  jako neurčitý člen, např.:

                un giorno                                             buon giorno

                un appetito                                          buon appetito

                uno studente                                       buono studente

                una sera                                                               buona sera

                un’idea                                                 buon’idea

 

 

Přídavné jméno bello

                           

                Stojí-li za podstatným jménem jako přívlastek nebo je v přísudku, má koncovky přídavného jména dvojvýchodného:

                M: bello, belli         Un posto bello   Krásné místo     Questi alberi sono belli     Tyto stromy jsou krásné

                F:  bella, belle          La lingua italiana e bella.    Italská řeč je krásná.    Ragazze belle     Hezké dívky.

 

                Stojí-li před podstatným jménem, mění koncovky podle toho, jaká hláska následuje:

               

M:

un bel castello

un bello spagnolo

un bell‘albero

bei castelli

begli spagnoli

begli alberi

 

F:

 

 

una bella signora

una bell‘italiana

 

belle signore

belle italiane

 

 

Přídavné jméno santo

 

                V mužském rodě se obyčejně krátí:

                San Marco, San Pietro, San Francesco

 

                Ale před S+ souhláskou:

                Santo Stefano

 

                V ženském rodě:

                Santa Margherita     

 

                V obou rodech před samohláskou:

                Sant’Antonio, Sant’Anna