Člen

13.07.2008 20:57

 

Člen v italštině

 

                Na rozdíl od češtiny existuje v italštině člen – určitý, neurčitý, dělivý, který stojí obvykle u podstatného jména a je ukazatelem jeho rodu a čísla.

 

 

 

Člen neurčitý

 

                Má jen jednotné číslo. Do češtiny se vůbec nepřekládá nebo podle kontextu „jeden“, „nějaký“.

 

Mužský rod

un libro

un uomo

uno studente

Ženský rod

una mattina

un‘arma

 

 

                Un se užívá před podstatnými jmény začínajícími souhláskou s výjimkou „nečistého“ s, z, gn, ps, x a polosouhláskového i a před podstatnými jmény začínajícími samohláskou.

                Uno se klade před podstatnými jmény začínajícími „nečistým“ s, z, gn, ps, x a polosouhláskovým i.

                Una je tvar užívaný před podstatnými jmény začínajícími jakoukoli souhláskou.

                Un‘ stojí před podstatnými jmény začínajícími samohláskou.

 

                Neurčitý člen se klade:

1.       před podstatná jména dosud neznámá nebo blíže neurčená, vyskytuje se často po výraze „je to...“

E una bella ragazza.                                         Je to hezké děvče.

 

2.       ve jmenném přísudku a doplňku

La vita e una lotta.                                            Život je boj

 

3.       u substantiv chápaných jako pojem, typ, souhrn charakteristických vlastností

Un cittadino deve obbedire alle leggi.         Občan musí poslouchat zákony.

 

4.       u substantiv, u nichž chceme zdůraznit některou jejich vlastnost

Si vedeva un cielo nuvoloso.                          Bylo vidět zamračené nebe.

 

 

 

 

Člen určitý

 

 

jednotné č.

množné č.

Mužský rod

il padre

  lo scopo

l‘errore

      i padri

gli scopi

gli errori

Ženský rod

la madre

l‘arma

le madri

      le armi

 

           

Il se užívá před podstatnými jmény začínajícími souhláskou, s výjimkou „nečistého“ s, z, gn, ps, x a polosouhláskového i.

                Lo se klade před podstatná jména začínající „nečistým“ s, z, gn, ps, x a i + samohláskou.

                L‘ se užívá před podstatnými jmény začínajícími samohláskou.

                La stojí před podstatnými jmény začínajícími souhláskou.

                L‘ stojí před podstatnými jmény, která začínají na samohlásku.


                Člen určitý se používá:

1.       u podstatných jmen již známých ze souvislosti nebo blíže určených:

La signora Clara e italiana.                           Paní Klára je Italka.

 

2.       u podstatných jmen pojatých všeobecně, jako druh nebo kategorie:

L’uomo e mortale.                                              Člověk je smrtelný.

 

                3.  u podstatných jmen označujících jedinečné jevy: il sole slunce, la luna měsíc, la terra země, il mondo                                                                            svět

 

                4.   u abstraktních jmen:

               la felicita štěstí, la volonta vůle

 

5.       stojí-li před podstatným jménem přivlastňovací zájmeno:

la mia idea                                                          můj nápad

i loro movimenti                                                jejich pohyby

 

6.       před podstatnými jmény označujícími části lidského těla:

Si lava la faccia.                                                               Myje si obličej

 

7.       k vyjádření pravidelného opakování:

Il corso ha luogo il lunedi.                              Kurz se koná každé pondělí.

 

8.       při udávání hodin:

E l’una.                                                                Je jedna.

 

 

Vynechávání členu

 

                Člen se nepoužívá:

1.       u vlastních jmen osob a měst:

Pietro e a Roma.                                                Petr je v Římě

 

2.       v oslovení nebo zvolání:

Buon giorno, dottore.                                       Dobrý den, doktore.

 

3.       v doplňku, jde-li o národnost, zaměstnání, titul apod.:

Giorgio e italiano.                                            Jiří je Ital.

 

4.       v nápisech, názvech apod.:

Ingresso libero.                                                  Vstup volný.