Číslovky

13.07.2008 21:35

 

Číslovky základní

                                                                                                                                           

                                                                                                 

1 - 10

11 - 20

21 – 30

1 uno, -a

2 due

3 tre

4 quattro

5 cinque

6 sei

7 sette

8 otto

9 nove

10 dieci

11 undici

12 dodici

13 tredici

14 quattordici

15 quindici

16 sedici

17 diciasette

18 diciotto

19 diciannove

20 venti

21 ventuno, -a

22 ventidue

23 ventitre

24 ventiquattro

25 venticinque

26 ventisei

27 ventisette

28 ventotto

29 ventinove

30 trenta

desítky

stovky

10 dieci

20 venti

30 trenta

40 cuaranta

50 cinquanta

60 sessanta

70 settanta

80 ottanta

90 novanta

100 cento

100 cento

200 duecento

300 trecento

400 quattrocento

500 cinquecento

600 seicento

700 settecento

800 ottocento

900 novecento

1000 mille

 

 

101 centouno, -a, centuno, -a

102 centodue

164 centosessantaquattro

1001 milleuno, -a

2000 duemila

3000 tremila

4005 quattromila cinque

6022 seimila ventidue

7877 settemila ottocentosettantasette

10.000 diecimila

21.000 ventunmila

100.000 centomila

1.000.000 un milione

2.000.000 due milioni

3.500.000 tre milioni cinquecento

100.000.000 cento milioni

1 miliarda un miliardo

0 zero            

 

 

 

                Počítaný předmět se k číslovkám připojuje bez předložky – cinque minuti    pět minut

                Pouze po milione, miliardo stojí s předložkou diun milione di corone       milión korun

 

Číslovky řadové

 

1. – 10.

11. – 20.

1o primo

2o secondo

3o terzo

4o quarto

5o quinto

6o sesto

7o settimo

8o ottavo

9o nono

10o decimo

11o undicesimo

12o dodicesimo

13o tredicesimo

14o quattordicesimo

15o quindicesimo

16o sedicesimo

17o diciasettesimo

18o diciottesimo

19o diciannovesimo

20o ventesimo

21. – 40.

21o ventunesimo

22o ventiduesimo

23o ventitreesimo

24o ventiquattresimo

25o venticinquesimo

26o ventiseesimo                              

27o ventisettesimo

28o ventottesimo

29o ventinovesimo

30o trentesimo

40o quarantesimo

od 50. výše

50o cinquantesimo

60o sessantesimo

70o settantesimo

80o ottantesimo

90o novantesimo

100o centesimo

101o centunesimo

200o duecentesimo

1000o millesimo

3000o tremillesimo

1.000.000o milionesimo

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


                Řadové číslovky jsou přídavnými jmény, která rozlišují rod a číslo, zpravidla stojí se členem určitým

                il primo piano                                                    první poschodí

 

Stojí před podstatným jménem, pouze při označování historických osobností a v nápisech je podstatné jméno předchází:

                Carlo Quinto                                                      Karel V.

 

                V datech se řadové číslovky užívají jen u prvního dne v měsíci, u ostatních je číslovka základní.

 

 

Číslovky násobné

 

doppio

triplo

quadruplo

quintuplo

sestuplo

decuplo

centuplo

dvojnásobný

trojnásobný

čtyřnásobný

pateronásobný

šestinásobný

desetinásobný

stonásobný

                                    

                Tyto číslovky se vyskytují i ve funkci podstatných jmen: il doppio – dvojnásobek, il triplo – trojnásobek