Příslovce

13.07.2008 21:42

 

                Je to neměnný slovní druh, kterým se vyjadřují různé bližší okolnosti dějů a předmětů. Většina příslovcí vzniká přidáním přípony –mente k přídavnému jménu ve tvaru ženského rodu (pokud se liší od mužského).

                M: profondo – F: profonda     profondamente          hluboce

                breve (tvar pro oba rody)  -  brevemente                       krátce

           

                Jestliže je přídavné jméno zakončené na –le, -re , koncové e odpadá:

                normale – normalmente

 

 

                Příslovce se dělí na:

1.       příslovce způsobu, např.: rapidamente - rychle, fortemente – silně, bene – dobře

2.       příslovce času: oggi – dnes, sempre – vždy, adesso – nyní

3.       příslovce místa, např. qui,qua,ci – zde, sem, lontano – daleko, fuori – venku

4.       příslovce stupně vlastnosti nebo míry, např: poco – málo, tanto – tolik, quasi – téměř

5.       přitakání a záporová příslovce: certo – jistě, neppure – ani ne, si – ano

6.       příslovce pochyby: forse – snad, chissa – kdoví

7.       příslovce vztažná a tázací: dove – kde, come – jak

 

 

Stupňování příslovcí

 

pravidelné                                                                             

1.st.

esattamente

přesně

2.st.

piu esattamente

meno esattamente

přesněji

méně přesně

3.st.

esattissimamente

velmi přesně

 

 

nepravidelné

 

1.st.

2.st.

3.st. absolutní

bene (dobře)

meglio

ottimamente (benissimo)

male (špatně)

peggio

pessimamente (malissimo)

molto (mnoho)

piu

moltissimo

poco (málo)

meno

minimamente (pochissimo)

grandemente (velice)

maggiormente

massimamente

altamente (vysoko)

superiormente

sommamente (altissimamente)

bassamente (nízko)

inferiormente

infimamente (bassisimamente)