Podstatné jméno

13.07.2008 21:00

 

Rod podstatných jmen

 

                Na rozdíl od češtiny neexistují v italštině podstatná jména rodu středního. Pro mužský rod jsou charakteristické koncovky – o (momento), pro ženský rod koncovka – a (donna). U obou se pak vyskytuje i koncovka – e (professore, madre).

                Existují však i slova zakončená na – a , která jsou mužského rodu, např.:

                poeta, telegramma, panorama, problema

 

                A naopak výjimku tvoří slova na – o , která jsou ženského rodu, např.:

                mano, radio, foto

 

                Některá jména na –a  označují osoby mužského i ženského rodu, např.:

                turista, artista

 

                Koncovka – e se vyskytuje běžně u obou rodů, např.:

                M: professore, studente, ristorante, fiume, amore

                F: madre, sete, automobile

 

 

Číslo podstatných jmen

 

Tvoří se koncovkou – e nebo – i.  – i přijímají v množném čísle všechna podstatná jména s výjimkou substantiv ženského rodu na – a , tj.:

                podstatná jména rodu mužského na  – o

                podstatná jména rodu mužského na  – e

                podstatná jména rodu mužského na  – a

                podstatná jména rodu ženského na    – e

                podstatná jména rodu ženského na   – o

 

                Substantiva ženského rodu na – a  mají v množném čísle – e.

 

                V množném čísle beze změny zůstávají:

                1. jména zakončená přízvučnou samohláskou:

                il caffe                                  i caffe

               

2. jednoslabičná jména:

il re                                        i re

 

3. jména na – i

                la crisi                                  le crisi

 

4. jména ženského rodu na – ie

la serie                                  le serie

 

5. jména zkrácená                            

                il cinema                              i cinema

 

6.jména přejatá zakončená souhláskou

l’album                                 gli album