Archiv článků

Citoslovce

13.07.2008 21:44
  Citoslovce vlastní   1.       ah!, eh! , ih!,oh!, uh!; ahi!, ehi!, ohi!, uhi!, ohe!                 Význam citoslovcí tvořených jednou nebo dvěma samohláskami (h je zde jen grafickým...

Předložky

13.07.2008 21:43
  PŘEDLOŽKY                   Dělí se na ty, které mohou podle kontextu ve větě vyjadřovat různé vztahy (a, con, da, di, fra, in, per, su) a na předložky, jimž je vlastní jen jeden  význam (contro, durante,...

Spojky

13.07.2008 21:43
  Podle tvaru rozlišujeme spojky jednoduché ,složené a spojkové výrazy.   Spojky jednoduché – e, ne, o, ma, come, pero, che, se, quando, mentre   Spojky složené –  affinche, allorche, ancorche, anziche, benche, bensi, neppure, nonche, nondimeno, oppure, percio, perche, poiche,...

Slovesa

13.07.2008 21:42

Příslovce

13.07.2008 21:42
                  Je to neměnný slovní druh, kterým se vyjadřují různé bližší okolnosti dějů a předmětů. Většina příslovcí vzniká přidáním přípony –mente k přídavnému jménu ve tvaru ženského rodu (pokud se liší od...

Číslovky

13.07.2008 21:35
  Číslovky...

Zájmeno

13.07.2008 21:22
  Osobní zájmena   Zájmena podmětová předmětová přízvučná předmětová nepřízvučná ...

Přídavnjé jméno

13.07.2008 21:20
  Podle zakončení můžeme rozdělit italská přídavná jména na dvojvýchodná (mají dva tvary – pro mužský a ženský rod) a jednovýchodná (jeden tvar pro oba rody).                   un ragazzo...

Podstatné jméno

13.07.2008 21:00
  Rod podstatných jmen                   Na rozdíl od češtiny neexistují v italštině podstatná jména rodu středního. Pro mužský rod jsou charakteristické koncovky – o (momento), pro ženský rod koncovka – a...

Člen

13.07.2008 20:57
  Člen v italštině                   Na rozdíl od češtiny existuje v italštině člen – určitý, neurčitý, dělivý, který stojí obvykle u podstatného jména a je ukazatelem jeho rodu a čísla....
Záznamy: 1 - 10 ze 22
1 | 2 | 3 >>