Toskánské velkovévodství

Toskánské velkovévodství

Od r. 812 existoval městský stát Florencie, ve kterém vládli markrabata. Později převzali městský stát  Medicejští . V letech 1569 - 1859 vzniklo Toskánské velkovévodství. Vládnoucím rodem zde byl rod  Medici a po jejich vymření získali sňatkem území Habsburkové. Hlavním městem Toskánska byla Florencie.Markrabata toskánská

* 812–813: Bonifác I.
* 828–834: Bonifác II.
* 835–845: Aganus
* 847–884: Vojtěch I.
* 889–915: Vojtěch II. "bohatý"
* 915–929: Kvído
* 929–931: Lambert, †932
* 931–936: Boso
* 936–961: Humbert
* 961–1001: Hugo Veliký (vévoda ze Spoleta a Camerina 989-1001)
* 1002–1012: Bonifác III.
* 1014–1024: Rainer, †1027
* 1027–1052: Bonifác IV. Canossa
* 1052–1056: Matylda Toskánská pod regentstvím své mátky Beatrix Lotrinské
* 1056–1069: Bohumír III. lotrincký vévoda, Matyldin nevlaství otec
* 1069–1115: Matylda Toskánská
* 1069–1076: Beatrix Lotrinská jako spoluregentka
* 1120–1127: Konrád
* 1135–1139: Jindřich Pyšný (Welfové)
* 1139–1152: Oldřich Toskánský
* 1152–1162: Welf VI., †1193 (Welfové)
o 1160–1163: Rinaldo di Colonnia
* 1163–1173: Kristián I. Toskánský, biskup mohučský
* 1195–1197: Filip Švábský (Štaufové)

Mezi lety 1197 a 1434 bylo Toskánsko rozdělena na městské státy Florencie, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia a Lucca. Florentská republika byla zpět k Toskánsku přičleněna až v 15.
 století.Městský stát Florencie  - Medicejští

* 1434–1464: Cosimo de Medici
* 1464–1469: Piero I. de Medici
* 1469–1492: Lorenzo I.
* 1469–1478: Giuliano I.
* 1492–1494: Piero II.
* 1494–1512: republika
* 1512–1513: Giovanni de Medici
* 1513–1519: Lorenzo II. de Medici
* 1519–1523: Giulio de Medici
* 1523–1527: Ippolito de Medici
* 1523–1527: Alessandro de Medici
* 1527–1530: republika
* 1530–1531: Alessandro de MediciFloretští vévodové - Medicejští

* 1531–1537: Alessandro de Medici
* 1537–1569: Cosimo I. de MediciToskánští velkovévodové - Medicejští

Titul velkovévody toskánského byl poprvé udělen Cosimovi I. roku 1569 papežem Piem V.

* 1569–1574: Cosimo I. de Medici
* 1574–1587: František I.
* 1587–1609: Ferdinand I.
* 1609–1621: Cosimo II. de Medici
* 1621–1670: Ferdinand II.
* 1670–1723: Cosimo III. de Medici
* 1723–1737: Gian GastoneToskánští velkovévodové - Habsbursko-Lotrinská dynastie

* 1737–1765: František (II.) Štěpán (císař František I. Štěpán Lotrinský)
* 1765–1790: Leopold I. (císař Leopold II.)
* 1790–1801: Ferdinand III.

[

Králové Etrurie - Bourboni–Parma

* 1801–1803: Ludwig I.
* 1803–1807: Karel LudvíkToskánští velkovévodové - Bonapartové

* 1808–1814: Elisa (titulárně)Toskánští velkovévodové - Habsbursko-Lotrinská dynastie:

* 1814–1824: Ferdinand III.
* 1824–1849: Leopold II.
* 1849: republika
* 1849–1859: Leopold II.
* 1859–1860: Ferdinand IV.

Připojeno ke království Piemontsko-Sardinskému.