Moře

Moře

 

 

Jaderské moře

neboli Jadran  je vedlejší část Středozemního moře, ležící mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem, tj. mezi Apeninami a Dinárským pohořím. Moře zaujímá plochu přibližně 132 000 km2, dlouhé je 800 km a široké mezi 150 až 200 km. Na jihu je Otrantský průliv, široký 71 km, spojuje s Jónským mořem. Průměrná slanost vody činí 38,3 ‰, v severní části moře je o něco nižší vlivem přítoku říční vody.

 

Jónské moře

tvoří část Středozemního moře. Nachází se mezi Itálií a Řeckem, jižně od Jaderského moře s kterým je spojeno přes Otrantský průliv, na západě hraničí s Sicílií, na východě se nachází množství ostrovů (Korfu, Ithaka). Zaujímá plochu 169 000 km2, jeho největší hloubka je 5 121 m.

 

Středozemní moře

vyplňuje obří prohlubeň mezi Evropou, Asií a Afrikou. Přesto, že ve svém nejhlubším místě dosahuje hloubky 5093 m, na délku měří takřka 4000 km a pokrývá plochu 2,6 miliónů kilometrů čtverečních, jedná se o v podstatě malé moře, jeho povrch není ani 1% plochy světových moří. Přesto je v mnohém jedinečné a je z našich - Evropských - nejteplejší, a tak nejlépe umožňuje podívat se, kdo že v něm bydlí a jaké to tam má. Příliv nízký, většinou do 0,5 m.