Itálie

Itálie

Itálie

Na území Itálie existovalo ve starověku mnoho městských států. Ty byly založeny většinou v době řecké kolonizace.
V 8. století vzniklo spojením osad nové město Řím a to se stalo základem Říše římské. Roku 476 n. l. se Římská říše rozpadla a území se snažili ovládnout barbaři. Samotný Řím se stál centrem křesťanství.
Až do roku 1861 zde zůstalo mnoho městských států. které sjednotil král Viktor Emanuel a vznikla Itálie.


Panovníci Itálie:

1861-1878 Victor Emmanuel I. Savojský
1878-1900 Umberto I.Savojský
1900-1946 Victor Emmanuel III. Savojský
1946-1946 Umberto II. Savojský