Přehled

03.07.2008 17:03

Starověk a středověk

 

    * -2. až –1. tisíciletí příchod italických kmenů

    * -10. až –8. století příchod Etrusků

    * -753 založen Řím

    * -510 Řím prohlášen republikou

    * - 272 ovládnutí celého Apeninského poloostrova

    * -271 až –264 1. punská válka

    * -219 až –201 2. punská válka (Hanibal stanul u Říma)

    * -149 až –146 3. punská válka (získání Řecka a Makedonie)

    * -73 až –71 Spartakovo povstání

    * -59 až –44 vláda Caesara

    * -31 Octavian poráží Antonia a Kleopatru (získání Egypta)

    * -30 až 14 vláda Octaviana

    * 98 až 117 vláda Trajána (Řím císařstvím)

    * 161 až 180 vláda Marca Aurelia (největší rozmach Říma)

    * 476 zánik Římské říše

    * 5. až 6. století germánské kmeny ovládly sever, Byzanc ovládla jih

    * 754 Řím jádrem církevního státu

    * 9. až 10. století vzestup námořních městských států

    * 13. až 15. století největší rozmach Benátek, Milána a Florencie

 

Novověk

 

    * 1494 až 1559 italské války (území získávají Habsburkové)

    * 1701 až 1748 rozdělení Itálie mezi Rakousko, Španělsko a Savojsko

    * 1796 Království italské pod patronátem Napoleona

    * 1815 vzniká Království obojí Sicílie, Sardinské království

    * 19. století sjednocování Itálie

    * 1848 vyhlášení Římské republiky

    * 17.3. 1861 vyhlášení Italského království

    * 1870 sjednocení Itálie s Církevním státem, Řím hlavním městem

    * 1887 až 1891 koloniální expanze (získáno Somálsko a Eritrea)

 

Dvacáté století

 

    * 1911 až 1912 tripolská válka (získání Libye)

    * 1915 vstup do 1. světové války

    * 1919 získání jižního Tyrolska, Istrie a dalmátských měst

    * 1922 vláda Benita Mussoliniho (fašistická diktatura)

    * 1935 až 1936 získána Habeš (Etiopie)

    * červenec 1940 vstup do 2. světové války

    * 1943 vylodění spojenců na Sicílii

    * 2.6.1946 vyhlášena republika

    * 1947 ztráta všech kolonií, Istrie a ostrovů v Egejském moři

    * 1948 vstup do NATO

    * 1.1.1999 Euro oficiální měnou

    * 28.2.2002 definitivní konec italské liry