Parmské vévodství

Parmské vévodství

Parmské vévodství

Parmské vévodství bylo v severní Itálii kolem řeky Pád. Vzniklo r. 1545 jako léno nelegitimního syna papeže Pavla III. - Pierra Luigiho Farnese. Jeho nástupce a druhý vévoda Otaviáno Farnese se stal i vévodou Piacenzy. Tato dynastie Farbnese vládla v Parmsko - Piacenzském vévodství až do r. 1731.
Korunu pak zdědila Isabela Farnese Parmská, která byla manželkou Filipa V. Španělského z rodu Bourbonů.
Dnes je nositelem titulu vévoda Bourbon - Parma Karel Xavier Bourbonsko - Parmský, který jej získal r. 1977.