Milánské vévodství

Milánské vévodství

Milánské vévodství

Toto vévodství leželo v severní Itálii, existovalo v letech 1395 - 1797 a založil ho Gian Galeazzo Visconti.
R. 1447 rod Visconti vymřel po meči a Francesco Sforza si vzal za ženu poslední dědičku Viscontiů, zmocnil se MIlána a prohlásil se vévodou.
Když se r. 1498 stal orléanský vévoda králem - Ludvík XII., vyhnal rod Sforzů z Milána. Avšak r.1521 Habsburkové Francouze z Milána vytlačili a na vévodský stolec posadili Francesca Sforzu II.  Po jeho smrti opět nastal problém s nástupnictvím, ale Karel V. Španělský dosadil na trůn svého syna Filipa II.
Po porážce Napoleona nebylo Milánské vévodství obnoveno a území se začlenilo do Lombardsko - neapolského království.