Benátská republika

Benátská republika

Benátská republika

Tento stát byl vytvořen kolem Benátek a existoval od století až do roku 1797. Benátky ovládaly Dalmácii, část řeckého pobřeží a Krétu. Vládl zde ústavou omezený panovník - dóže.
Císař Svaté říše římské Maxmilián I. a francouzský král Ludvík XII. uzavřeli ligu na dobytí Benátek. K nim se připojil papež Julius II., český a uherský král Ladislav Jagellonský, anglický král Jindřich VIII. a španělský král Ferdinand II. Aragonský a porazili Benátčany v bitvě u Agnadela (r.1509)
V 17. století se Benátky staly konfliktem mezi španělskými a rakouskými Habsburky. Rakouští Habsburkové pak území drželi až do r. 1866, kdy se Benátsko spojilo s Itálií.