ABECEDA - ALFABETO

21.06.2008 15:54

Italská abeceda se neliší příliš od české, rozdíl je však v pojmenování jednotlivých písmen:

A [á]
B [bí]
C [čí]
D [dí]
E [é]
F [effe]
G [dží]
H [a'ka]
I [í]
L [elle]
M [emme]
N [enne]
O [ó]
P [pí]
Q [kú]
R [erre]
S [esse]
T [tý]
U [ú]
V [vú] nebo [ví]
Z [dzéta]

Toto jsou názvy písmen, které nejsou v italské abecedě, ale vyskytují se v cizích slovech:
J [í lunga]
K [ka'pa]
W [vú do'pja]